Objednávky:

Přijímáme v písemné formě, poštou, emailem nebo faxem. Telefonické objednávky jsou vyřizovány k riziku kupujícího.

 

Dodání zboží:

Zboží je možno převzít osobně na prodejně nebo je zasíláno obchodním balíkem prostřednictvím České pošty do max. hmotnosti 30 kg. Při hmotnosti do 50 kg přepravní službou (PPL). Při hmotnosti nad 50 kg jinou dopravní službou podle dohody (Toptrans a podobně)

 

Termíny dodání:

Při objednávce obdržené do 12:00 hodin je zboží, které je skladem zasíláno ještě týž den. Termín dodání je podle podmínek České pošty zpravidla následující pracovní den.

V ostatních případech je termín podle dohody.

 

Ceny:

Na základě vaší poptávky poskytujeme ceny a termíny dodání. Pravidelným odběratelům jsou poskytovány slevy podle dohody. Při zasílání zboží je připočítáno dopravné dle ceníku příslušné přepravní služby.

 

Vrácení zboží:

Pokud zákazník zakoupí zboží, které se mu nehodí, může požádat o jeho vrácení za podmínky, že je nepoškozené, nepoužité a v původním obalu a to v temínu do 30 dní od nákupu. Zboží, které je objednáno specielně pro zákazníka (výroba atypických rozměrů, zboží mimo běžný skladový sortiment a pod.) nelze vzít zpět. Po předložení dokladu o nákupu a vrácení zboží bude vystaven doklad o vrácení zboží a vrácena kupní cena.

Reklamační řád

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží kvalitativní nebo kvantitativní vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Kupující se zavazuje dodané zboží řádně převzít a případné rozdíly oproti objednávce nebo průvodním dokladům a zjevné vady neprodleně oznámit prodávajícímu.

Kvalitativní vadou se rozumí, že neopotřebované zboží nevykazuje parametry udávané platnými katalogy nebo katalogovými listy, nebo nemá obvyklé užitné vlastnosti pro účel, ke kterému se zboží obvykle používá. Za kvalitativní vadu se považuje též vadně účtovaná cena oproti smluvené ceně nebo ceníkové ceně.

Množstevní vadou se rozumí rozdíl oproti požadovanému množství, smluvenému množství nebo záměna jiným, vzájemně nenahraditelným zbožím.

Záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpis lhůta k použití věci, skončí záruční lhůta uplynutím této lhůty, tedy u výrobků s omezenou trvanlivostí a vyznačeným datem spotřeby je záruka v délce nejvýše do vyznačeného data spotřeby.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, poškození zboží jeho nevhodnou dopravou nebo skladováním. Záruka se dále nevztahuje na zboží nevhodně použité, namontované, demontované nebo poškozené při montáži a demontáži. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená vnějšími událostmi.

Oprávněné reklamace je prodávající povinen vyřídit do 30-ti dnů, s ohledem na druh zboží, lze tuto lhůtu prodloužit z důvodu posouzení vad výrobcem, v těchto případech má prodávající povinnost informovat kupujícího o průběhu reklamačního řízení a kupující s prodloužením reklamační lhůty souhlasí.

Kupující reklamuje zboží osobně, e-mailem, poštou, nebo faxem. Kupující má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Jedná-li se o vadu neostranitelnou má právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 


Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborné montáže a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou instalací a manipulací.